PYÖRÄTEIDEN PRIORITEETTILISTA bicycle icon

1. Alavetelin keskusta

TOIMENPIDE: Alikulku valtatiellä 13 Murikassa, sekä 2,6 kilometriä pyörätietä Backändantietä Pränkärintien toiseen risteykseen.
LIIKENNEMÄÄRÄ: Backändavägen: 657 ajoneuvoa, RV13: 3661 ajoneuvoa.
ASUTUS: Noin 234 henkeä.

2. Teerijärven keskusta

TOIMENPIDE: Pyörätie Etelä Teerijärventietä, noin 2 kilometriä Kaitåsintien risteykseen.
LIIKENNEMÄÄRÄ: : Etelä Teerijärventie: 630 ajoneuvoa (Kaustisentien risteykseen 1700).
ASUTUS: Noin 130 henkeä.

3. Kruunupyyn keskusta

TOIMENPIDE: Pyörätie Kruunupyyntietä Hopsalaan, VT8, noin 3 kilometriä.
LIIKENNEMÄÄRÄ: 957 ajoneuvoa.
ASUTUS: Noin 170 henkeä.

×

VALTATIE 13 - MURIKANTIE - BACKÄNDANTIE

TIEFAKTAT. Suoraan Alavetelin keskustan läpi kulkeva Valtatie 13 on yksi kunnan pääteistä. Nopeusrajoitus on kesäaikaan pääasiassa 100 km/h, paitsi keskustan läpi kulkevalla osuudella, missä rajoitus on 80 km/h. Liikennemäärä on noin 3400 kulkuneuvoa vuorokaudessa. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa Murikantien-Backändantien risteys mainitaan liikenneturvallisuudelle vaarallisena paikkana, pääasiassa suuresta liikennemäärästä ja kääntyvästä liikenteestä sekä valtatien risteävästä liikenteestä johtuen. Vuonna 2016 tehtiin aluetta koskeva liikenneselvitys, jossa todetaan, että alue on erityisen vaarallinen, koska tiet muodostavat x-risteyksen, eikä kevyelle liikenteelle ole alikulkua. Vilkas liikenne valtatiellä lisää vakavien onnettomuuksien riskiä.

TAVOITE. Turvallisemmat kevyen liikenteen ratkaisut.

TOIMENPITEET. 2,5 metriä korkea kevyen liikenteen alikulku sekä Valtatien 13 kanavointi.

AIKATAULU. Liikenneselvitys on tehty ja hanke mainitaan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa, mutta tiesuunnitelma ja aikataulu puuttuvat.