ÅSBACKANTIE bicycle icon

TARVE: Jeussintien ja Jeusskyläntien risteyksen siirtäminen tai muuttaminen porrastetuksi liittymäksi.

KUSTANNUKSET: 180 000 euroa.

×

ALUETIE 747 - JEUSSINTIE - JEUSSKYLÄNTIE

TIEFAKTAT. Aluetie 747 (Åsbackantie) on yksi kunnan pääteistä. Nopeusrajoitus on kesäaikaan pääasiassa 100 km/h, joillakin lyhyemmillä osuuksilla rajoitus on 80 km/h. Liikennemäärä on noin 1000 kulkuneuvoa vuorokaudessa. Risteysalue Jeussintien ja Jeusskyläntien välillä on valaistu. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa risteys mainitaan liikenneturvallisuudelle vaarallisena paikkana. Aluetie 747 on vilkkaasti liikennöity ja sitä kuormittaa erityisesti raskas liikenne. Jeussintien liittymä on vaarallinen sekä kääntyvälle että liittyvälle liikenteelle.

TAVOITE. Risteyksen liikenneratkaisusta sujuvampi.

TOIMENPITEET. Risteyksen siirtäminen tai muuttaminen porrastetuksi liittymäksi.

AIKATAULU. Hanke on mainittu kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa, mutta tiesuunnitelma ja aikataulu puuttuvat.