HOPSALAN RISTEYS bicycle icon

TARVE: 3,2 metriä korkea alikulku Hopsalan risteykseen Valtatien 8 ali.

KUSTANNUKSET: 500 000 euroa.

×

VALTATIE 8 - YHDYSTIE 17959 / HOPSALANTIE

TIEFAKTAT. Aluetie 8 kulkee Kruunupyyn keskustan läpi. Nopeusrajoitus on kesäaikaan pääasiassa 100 km/h, joillakin lyhyemmillä osuuksilla rajoitus on 80 km/h. Liikennemäärä on noin 6100 kulkuneuvoa vuorokaudessa, mistä raskaan liikenteen osuus vaihtelee 13 ja 17 prosentin välillä. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa Valtatien 8, Yhdystien 17959 (Kruunupyyntie) ja Hopsalantien välinen risteys mainitaan liikenneturvallisuudelle vaarallisena paikkana. Tällä hetkellä valtatien ylittäminen on Hopsalaan kulkeville tai sieltä tuleville jalankulkijoille ja pyöräilijöille vaarallista. Kevyen liikenteen väylien puutetta pidetään ongelmana, samoin kevyen liikenteen alikulkuväylän puuttumista Valtatiellä 8.

TAVOITE. Turvallisemmat kevyen liikenteen ratkaisut.

TOIMENPITEET. 3,2 metriä korkea alikulku kävely- ja pyöräliikenteelle Valtatien 8 ali Yhdystien 17959 (Kruunupyyntie) ja Hopsalantien risteyksessä.

AIKATAULU. Hanke on mainittu kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa, mutta tiesuunnitelma ja aikataulu puuttuvat.