”Tämä on todellinen
ikuisuuskysymys,
joka on hoidettava.”

DAN SNÅRE

kaavoittaja

LENTOKENTÄNTIE bicycle icon

TARVE: Kävely- ja pyörätie Lentokentäntien varrelle, noin 2,5 kilometriä Wikarintieltä Sokojantielle.

KUSTANNUKSET: 950 000 euroa.

”Tämä ei ole turvallinen koulumatka”

Märta Lybäck on pitkään taistellut Lentokentäntien puolesta

×

rubrik

Stödtext

×

ALUETIE 748

TIEFAKTAT. Aluetie 748 (Lentokentäntie) kulkee Valtatieltä 8 Kruunupyyn keskustan läpi lentokentän ohi ja edelleen Alavetelin suuntaan. Liikennemäärä on noin 1700 kulkuneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus on keskustassa pääasiassa 60 km/h ja lentokentän ohi 80 km/h. Tie on valaistu lentokentälle saakka. Kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmassa mainitaan, että tie on

yksi liikenteen kannalta vaarallisimmista ja siellä tapahtuu eniten onnettomuuksia erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Tie on vilkkaasti liikennöity, nopeudet ovat korkeita ja kevyen liikenteen väylät puuttuvat. Molemmilla puolilla tietä on lisäksi paljon asutusta. Suunnitelman pohjana toimivassa kyselyssä tietä kuvaillaan erittäin vaaralliseksi jalankulkijoille, pyöräilijöille ja muulle kevyelle liikenteelle.

TAVOITE. Turvallisemmat kevyen liikenteen ratkaisut.

TOIMENPITEET. Kävely- ja pyörätie, noin 2,5 kilometriä Wikarintieltä Sokojantielle.

AIKATAULU. Tiesuunnitelma on olemassa, aikataulua ei.